Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Fortuna Trade, s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.


Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje

Údaje zbierame od svojich klientov za účelom korektného vybavenia objednávky a to viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť Fortuna Trade, s. r. o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely Fortuna Trade, s. r. o. Spoločnosť Fortuna Trade, s. r. o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.


Osobné údaje je možné zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail [email protected] Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Fortuna trade s. r. o. ich nebude ďalej spracovávať.

Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od Bellago.sk, odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti newslettra.


Súbory COOKIES

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť Fortuna Trade, s. r. o. používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.bellago.sk. Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií.

Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aký tovar na internete nakupujete a môžeme Vám ponúknuť produkt, ktorý hľadáte s akciovou cenou.

Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača.


Vyhlásenie spoločnosti

Prevádzkovateľ internetového obchodu bellago.sk sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá, ktoré mu zákon o ochrane osobných údajov ukladá.

Prevádzkovateľ serveru www.bellago.sk, sa zaväzuje:

Vaše osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu bellago.sk. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje.

Fyzická osoba:
Meno a priezvisko
Úplnú poštovú adresu
Telefonické a e-mailové spojenie

Právnická osoba:
Meno a priezvisko
Názov firmy
Úplnú poštovú adresu
Telefonické, prípadne faxové spojenie
IČO
IČ DPH, pripadne DIČ

Tieto údaje umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, ktorý vyžadujú obe strany, prípadne identifikovať Vašu platbu bankovým prevodom.
V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.